Skip to Main Content
Table 1

Uveal melanomas as primarily analyzed by CGH, MSA, and karyotype analysis

LaboratoryMethodTotal no. of tumorsChromosome 3 status
DisomyMonosomyPartial monosomy
Essen Karyotyping 27 15 12 
 CGH 126 42 78 6(5%) 
 MSA 95 59 34 2(2%) 
Vancouver Karyotyping 85 39 41 5(6%) 
Total  333 155 165 13(4%) 
LaboratoryMethodTotal no. of tumorsChromosome 3 status
DisomyMonosomyPartial monosomy
Essen Karyotyping 27 15 12 
 CGH 126 42 78 6(5%) 
 MSA 95 59 34 2(2%) 
Vancouver Karyotyping 85 39 41 5(6%) 
Total  333 155 165 13(4%) 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal